Εγκατάσταση - συντήρηση κουζίνας
  • Έλεγχος ασφάλειας και συνδεσμολογίας παροχής ρεύματος
  • Έλεγχος κατανάλωσης και απόδοσης (αμπερομέτρηση)
  • Καθαρισμός εσωτερικού χώρου φούρνου
  • Καθαρισμός κεραμικής επιφάνειας