Συντήρηση κλιματιστικού
  • Καθαρισμός εσωτερικού στοιχείου με πιστοποιημένα απο τον ΕΟΦ αλκαλικά χημικά απολύμανσης
  • Καθαρισμός συλλέκτη συμπυκνωμάτων και αποχέτευσης
  • Έλεγχος πίεσης λειτουργίας και πλήρωση ψυκτικού ρευστού εάν υπάρχει απώλεια
  • Αμπερομέτρηση και έλεγχος καλωδιακής σύνδεσης
  • Καθαρισμός φτερωτής αέρα εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος
  • Έλεγχος διαρροών αποχετεύσεων εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας
  • Καθαρισμός φίλτρων και συστήματος κατεύθυνσης αέρα
  • Έλεγχος σύνδεσης σωληνώσεων για αποφυγή διαρροών